Zpracování osobních údajů (GDPR)

Informace o zpracování osobních údajů
 
Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom s Vámi mohli uzavřít sluvní vztah, poskytovat a nabízet kvalitní služby a zboží. Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Faku s.r.o. se sídlem Lamačova 28, 152 00, Praha 5 , IČ: 28366158, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 136437.
Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na email: faku@faku.cz.
2. Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefon, adresu, poskytnuté služby, uskutečněné obchody.
3. Vaše údaje zpracováváme z důvodu: Vámi uděleného souhlasu a nezbytnosti pro plnění smlouvy.
4. Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem: Plnění zákonných povinností, plnění s vámi uzavřených smluv, rozvoje obchodního vztahu a obchodních aktivit.
5. Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpravováním, můžete ho kdykoliv odvolat.
6. Naše oprávněné zájmy k zpracování osobních údajů jsou zejména tyto: Rozvoj obchodní činnosti spojený s nabídkou a prodejem našich služeb a zboží.
7. K Vašim osobním údajům mají přístup další subjekty (zpracovatelé), kteří jsou našimi smluvními partnery a podílejí se naší obchodní činnosti. Tyto subjekty rovněž garantují standardy ochrany podle GDPR a mají s námi uzavřené smlouvy o ochraně osobních údajů našich klientů. Jedná se především o účetní společnost (Účetní a daňová & CG Praha s.r.o.) a doručovací společnost (Česká pošta, s.p.).
8. Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu – zpravidla po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního vztahu.
9. Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby.
Faku s.r.o.