Akční nabídka

Porozita - hodnocení stavu použitých PK

Porozita je jeden z významných ukazatelů opotřebení staršího kluzáku

porozimetrPorozita se měří na několika stanovených místech vrchlíku speciálním přístrojem. Naměřená hodnota udává čas, za který projde tkaninou vrchlíku určený objem vzduchu. Tedy čím delší čas, tím lepší stav kluzáku (nižší porozita).

Při nepříliš rozdílných hodnotách porozity na různých částech vrchlíku je pro hodnocení stavu důležitá nejhorší hodnota (zpravidla to bývá střed horního potahu vrchlíku).

Pokud je porozita na některém místě výrazně nižší než na zbytku vrchlíku, je třeba stav padáku hodnotit komplexněji - snížená porozita pouze v jednom místě ještě automaticky neznamená, že celý padák je opotřebený. Může jít pouze o nepříliš významné místní opotřebení materiálu.

Naměřený čas Hodnocení
150 s a více nový
100 - 150 s jako nový
60 - 100 s velmi mírné opotřebení, výborný stav
30 - 60 s mírné opotřebení, stále velmi dobrý stav
20 - 30 s opotřebený, zvýšená pozornost žádoucí
10 - 20 s opotřebený, zvýšená pozornost nezbytná, nevhodný pro naviják a motorový paragliding
méně neľ 10 s nevyhovující, neletuschopný, nutno vyřadit

Další významné parametry ovlivňující celkové hodnocení stavu staršího kluzáku jsou především:

Zpracováno dle metodiky hodnocení stavu kluzáků, používané respektovaným výrobcem kluzáků Gradient (platí pro materiál vrchlíku Porcher Marine Skytex).

FAKU s.r.o. © 2008 - © 2017