Akční nabídka

Formulář odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Název prodávajícího: FAKU s.r.o.
Sídlo prodávajícího: Lamačova 28, 152 00, Praha 5
IČ prodávajícího: 28366158
Internetová stránka eshopu: www.paragliding-obchod.cz.cz
Emailová adresa prodávajícího: order@faku.cz
Telefon prodávajícího: 608 318 157
…………………………………………………………………………………………………...

Oznamuji, že tímto v zákonné lhůtě 14-ti dnů odstupuji od následující smlouvy:

Číslo objednávky:

Číslo daňového dokladu:

Název a kód zboží:

Datum objednání zboží (uzavření kupní smlouvy):

Datum obdržení zboží:

 

 

Jméno a příjmení kupujícího:

Bydliště kupujícího:

Emailová adresa kupujícího:

Kontaktní telefon kupujícího:

Kupní cena byla uhrazena způsobem:

Prosím o vrácení kupní ceny způsobem: (číslo účtu)

Důvod odstoupení: (není nezbytné vyplňovat)

 

 

V ……………… dne …………….

 

 

 

                                                                                            …………….……………..

                                                                        podpis (v případě odeslání v tištěné podobě)

FAKU s.r.o. © 2008 - © 2017